وبسایت downloadat (at=all titles) یک وبسایت پر از مطالب و محتوای سرگرم کننده و کاربردی برای شماست

مطالب مرتبط با برچسب استاد شجریان
حالت نمایش
جستجو در سایت
البوم خراسان اثر محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان

دانلودالبون خراسانیان از محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان همراه متن

دانلودالبون خراسانیان از محمدرضا شجریان دانلودالبون خراسانیان از محمدرضا شجریان آهنگ شماره 1 آلبوم خراسانیات بنام مقدمه کاروانیان دانلود با کیفیت بالا آهنگ شماره 2: گفتی که ممیر و چهار مضراب گفتی، که ممیر وختی موُ لبیکمه گفتمهی هی، به خدا خوب تو گفتی؛ مو شنفتمای شیرِ نر عشق‌… تقلای مو پوچهای بوده مقدر، که به چنگال تو بفتمتا زور دری؛ تیز بزن بازوی صیاد…مو کفترِ جون سختم و آسون نمیفتم…گفتم که به پایت؛ نخله خار مو امشوبا جاروی مژگون سر راه تو رَ رفتمدیشو به خیال صدف سینه ی ماهت… دانلود با کیفیت بالا آهنگ شماره ...

دانلود آهنگ محمدرضا شجریان مرغ سحر

دانلودآهنگ محمدرضاشجریان مرغ سحر همراه متن

دانلودآهنگ محمدرضاشجریان مرغ سحر دانلودآهنگ محمدرضاشجریان مرغ سحر مرغ سحر ناله سر کنداغ مرا تازه تر کنزآه شرر بار این قفس رابرشکن و زیر و زبر کنبلبل پربسته ز کنج قفس درآنغمه آزادی نوع بشر سراوز نفسی عرصه این خاک توده راپر شرر کنظلم ظالم, جور صیادآشیانم داده بر بادای خدا ای فلک ای طبیعتشام تاریک ما را سحر کننوبهار است گل به بار استابر چشمم ژاله بار استاین قفس چون دلم تنگ وتار استشعله فکن در قفس ای آه آتشیندست طبیعت گل عمر مرا مچینجانب عاشق نگه ای تازه گل از ...

همراه شو عزیز

دانلودآهنگ محمدرضاشجریان همراه شوعزیز به همراه متن

دانلودآهنگ محمدرضاشجریان همراه شوعزیز دانلودآهنگ محمدرضاشجریان همراه شوعزیز همراه شو عزیز همراه شو عزیزتنها نمان به درد کاین درد مشترکهرگز جدا جدا درمان نمی‌شوددشوار زندگی هرگز برای مادشوار زندگی هرگز برای مابی رزم مشترک آسان نمی‌شودتنها نمان به درد همراه شو عزیزهمرا شو همراه شوهمراه شو عزیزهمراه شو عزیزتنها نمان به درد کاین درد مشترکهرگز جدا جدا درمان نمی‌شوددشوار زندگی هرگز برای مادشوار زندگی هرگز برای مابی رزم مشترک آسان نمی‌شود دانلود با کیفیت بالا 6 5 8 5 5 5 55 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ...