وبسایت downloadat (at=all titles) یک وبسایت پر از مطالب و محتوای سرگرم کننده و کاربردی برای شماست

مطالب نوشته شده در موضوع: ایرانی
حالت نمایش
جستجو در سایت
همراه شو عزیز

دانلودآهنگ محمدرضاشجریان همراه شوعزیز به همراه متن

دانلودآهنگ محمدرضاشجریان همراه شوعزیز دانلودآهنگ محمدرضاشجریان همراه شوعزیز همراه شو عزیز همراه شو عزیزتنها نمان به درد کاین درد مشترکهرگز جدا جدا درمان نمی‌شوددشوار زندگی هرگز برای مادشوار زندگی هرگز برای مابی رزم مشترک آسان نمی‌شودتنها نمان به درد همراه شو عزیزهمرا شو همراه شوهمراه شو عزیزهمراه شو عزیزتنها نمان به درد کاین درد مشترکهرگز جدا جدا درمان نمی‌شوددشوار زندگی هرگز برای مادشوار زندگی هرگز برای مابی رزم مشترک آسان نمی‌شود دانلود با کیفیت بالا 6 5 8 5 5 5 55 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ...

فریدون فروغی طلوع خونین

فریدون فروغی طلوع خونین همراه متن

فریدون فروغی طلوع خونین فریدون فروغی طلوع خونین 5 8 5 9 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 . 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 . 3 3 3 33 3 22 2 2 2 2 . 2 . . . 2 2 2 22 2 2 2 2 2 32 3 2 32 3 3 3 3 3 2 3 23 2 3 23 2 6 5 8 5 4 7 ...

دانلود اهنگ زندون دل از فریدون فروغی

فریدون فروغی زندون دل همراه متن

فریدون فروغی زندون دل فریدون فروغی زندون دل \/پشت این پنجره ها دل می گیره\/\/غم و غصه ی دل رو تو می دونی\/\/وقتی از بخت خودم حرف می زنم\/\/چشام اشک بارون می شه تو می دونی\/\/عمریه غم تو دلم زندونیه\/\/دل من زندون داره تو می دونی\/\/هرچی بهش می گم تو آزادی دیگه\/\/می گه من دوست دارم تو می دونی\/\/می خوام امشب با خدا شکوه کنم\/\/شکوه های دلم رو تو می دونی\/\/بگم ای خدا چرا بختم سیاهست\/\/چرا بخت من سیاهست تو می دونی\/\/پنجره بسته بشه شب می رسه\/\/چشام آروم نداره تو می دونی\/\/اگه ...