وبسایت downloadat (at=all titles) یک وبسایت پر از مطالب و محتوای سرگرم کننده و کاربردی برای شماست

جستجو در سایت
دانلودآهنگ محمدرضاشجریان مرغ سحر همراه متن
نویسنده: ADMIN
9 اکتبر 2020
دانلود آهنگ محمدرضا شجریان مرغ سحر

دانلودآهنگ محمدرضاشجریان مرغ سحر

دانلودآهنگ محمدرضاشجریان مرغ سحر

مرغ سحر ناله سر کن
داغ مرا تازه تر کن
زآه شرر بار این قفس را
برشکن و زیر و زبر کنبلبل پربسته ز کنج قفس درآ
نغمه آزادی نوع بشر سرا
وز نفسی عرصه این خاک توده را
پر شرر کن
ظلم ظالم, جور صیاد
آشیانم داده بر باد
ای خدا ای فلک ای طبیعت
شام تاریک ما را سحر کننوبهار است گل به بار است
ابر چشمم ژاله بار است
این قفس چون دلم تنگ وتار استشعله فکن در قفس ای آه آتشین
دست طبیعت گل عمر مرا مچینجانب عاشق نگه ای تازه گل از این
بیشترکن, بیشتر کن, بیشتر کن
مرغ بیدل شرح هجران
مختصر مختصر کن
مختصر کن

دانلود با کیفیت بالا

5 6 5 85 9 6 6 6 6 6 5 6 5 . 6 6 6 66 6 5 6 5 3 3 33 3 6 6 66 5 5 5 6 56 5 6 65 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66 . 3 3 3 3 3 3 33 3 . 3 3 33 3 3 3 . 3 3 3 33 3 3 3 2 3 6 3 6 2 5 3

مطالب مرتبط با این نوشته