وبسایت downloadat (at=all titles) یک وبسایت پر از مطالب و محتوای سرگرم کننده و کاربردی برای شماست

جستجو در سایت
فریدون فروغی زندون دل همراه متن
نویسنده: ADMIN
7 اکتبر 2020
دانلود اهنگ زندون دل از فریدون فروغی

فریدون فروغی زندون دل

فریدون فروغی زندون دل

\/پشت این پنجره ها دل می گیره\/
\/غم و غصه ی دل رو تو می دونی\/
\/وقتی از بخت خودم حرف می زنم\/
\/چشام اشک بارون می شه تو می دونی\/
\/عمریه غم تو دلم زندونیه\/
\/دل من زندون داره تو می دونی\/
\/هرچی بهش می گم تو آزادی دیگه\/
\/می گه من دوست دارم تو می دونی\/
\/می خوام امشب با خدا شکوه کنم\/
\/شکوه های دلم رو تو می دونی\/
\/بگم ای خدا چرا بختم سیاهست\/
\/چرا بخت من سیاهست تو می دونی\/
\/پنجره بسته بشه شب می رسه\/
\/چشام آروم نداره تو می دونی\/
\/اگه امشب بگذره فردا می شه\/
\/مگه فردا چی می شه تو می دونی\/
\/عمریه غم تو دلم زندونیه\/
\/دل من زندون داره تو می دونی\/
\/هر چی بهش می گم تو آزادی دیگه\/
\/می گه من دوست دارم تو می دونی\/
\/پشت این پنجره ها دل می گیره\/
\/غم و غصه ی دل رو تو می دونی\/
\/وقتی از بخت خودم حرف می زنم\/
\/چشام اشک بارون می شه تو می دونی\/
\/عمریه غم تو دلم زندونیه\/
\/دل من زندون داره تو می دونی\/
\/هر چی بهش می گم تو آزادی دیگه\/
\/می گه من دوست دارم تو می دونی\/

\/پشت این پنجره ها دل می گیره\/
\/غم و غصه ی دل رو تو می دونی\/
\/وقتی از بخت خودم حرف می زنم\/
\/چشام اشک بارون می شه تو می دونی\/
\/عمریه غم تو دلم زندونیه\/
\/دل من زندون داره تو می دونی\/
\/هرچی بهش می گم تو آزادی دیگه\/
\/می گه من دوست دارم تو می دونی\/
\/می خوام امشب با خدا شکوه کنم\/
\/شکوه های دلم رو تو می دونی\/
\/بگم ای خدا چرا بختم سیاهست\/
\/چرا بخت من سیاهست تو می دونی\/
\/پنجره بسته بشه شب می رسه\/
\/چشام آروم نداره تو می دونی\/
\/اگه امشب بگذره فردا می شه\/
\/مگه فردا چی می شه تو می دونی\/
\/عمریه غم تو دلم زندونیه\/
\/دل من زندون داره تو می دونی\/
\/هر چی بهش می گم تو آزادی دیگه\/
\/می گه من دوست دارم تو می دونی\/
\/پشت این پنجره ها دل می گیره\/
\/غم و غصه ی دل رو تو می دونی\/
\/وقتی از بخت خودم حرف می زنم\/
\/چشام اشک بارون می شه تو می دونی\/
\/عمریه غم تو دلم زندونیه\/
\/دل من زندون داره تو می دونی\/
\/هر چی بهش می گم تو آزادی دیگه\/
\/می گه من دوست دارم تو می دونی\/

دانلود با کیفیت بالا

مطالب مرتبط با این نوشته