وبسایت downloadat (at=all titles) یک وبسایت پر از مطالب و محتوای سرگرم کننده و کاربردی برای شماست

جستجو در سایت
سیارات منظونه شمسی ما با مشخصلات کلی سیاره ها
نویسنده: ADMIN
12 دسامبر 2020
سیارات منظونه شمسی ما با مشخصلات کلی سیاره ها

سیارات منظونه شمسی ما

سیارات منظونه شمسی ما

سیارات منظونه شمسی ما

باسلام امروز قصد داریم یک تحقیق و تشریح در باره سیارات منظومه شمسی یا خورشیدی انجام دهیم تا اطلاعاتی را در این زمینه برای شما گرد اوری کرده باشیم.

اول از همه بریم سراغ این که منظومه چیست و چه شرایطی دارد.

منظومه به مجموعه سیارات و قمر هایی که به دور یک ستاره می چرخند گفته می شود که ما در منظومه ای هستیم که ستاره اش خورشید نام دارد برای همین به این منظومه منظومه خورشیدی و به عربی به آن منظومه شمسی می گوییم.

در منظومه ما هشت سیاره وجود دارد که به دور خورشید می چرخند.

خورشید

خورشید

به زبان فارسی خورشید به عربی شمس و به انگلیسی sun نام دارد که اصلی ترین و بزرگترین بخش منطومه ما می باشد.

قطر خورشید1,392,000 کیلومتر است و جرم آن 2×1030 کیلو گرم می باشد.فاصله زمین تا خورشید ۱۴۹٫۶ میلیون کیلومتر می باشد.

طول عمر خورشید ۴٫۵۶۸ میلیارد سال تخمین زده شده است.دمای آن به 5,000,000 درجه می رسد.(شاید فکر کنید خیلی داغ است اما خورشید مصنوعی چین طبق ادعای چین بع 100,000,000 درجه رسیده است)

عطارد

عطارد

به زبان فارسی عطارد یا تیر به انگلیسی Mercury نام دارد که نردیک ترین سیاره به خورشید می باشد و همچنین کوچکترین سیاره منظومه شمسی است. سرعت حرکت عطارد 48 کیلومتر بر ثانیه می باشد.یک سال در عطارد 88 روز می باشد و یک شبانه روز آن116 روز طول می کشد و یک سال در عطارد کمتر از یک سال است.فاصله ان با خورشید 46تا70 میلیون کیلومتر است.کمترین فاصله ان با زمین 77 میلیون کیلومتر است.دمای عطارد در روز به 465 در چه سانتی گراد و در شب به -148 درجه می رسد.عطارد قمر ندارد.

زهره

زهره

در زبان فارسی زهره یا ناهید و در زبان انگلیسی Venus نام دارد.ونوس دومین سیاره در منظومه می باشد.زهره قمر ندارد.قطر آن ۱۲٬۰۹۲ کیلومتر است.دمای ان 463 سانتی گراد می باشد و سرعت ان 35 کیلومتر بر ثانیه است.یک سال در این سیاره 225 روز و شبانه روز ۲۴۳ طول میکشد.فاصله ونوس از زمین از ۴۲ تا260 میلیون کیلومتر و فاصله اش از خورشید 107تا109 میلیون کیلومتر است.

زمین

زمین

به زبان فارسی زمین در زبان انگلیسی earth سومین سیاره در منظومه شمسی می باشد که ما بر روی آن زنگی میکنیم.قمر زمین ماه نام دارد که تنها قمر طبیعی زمین است.فاصله زمین تا خورشید حدود 149/6 میلیون کیلومتر است.عمر زمین ۴٫۵۶۷۲ میلیارد سال می باشد.سرعت حرکت زمین ۴۶۵ متر بر ثانیه می باشد.قطر زمین 12,742 کیلومتر است.

مریخ

مریخ

در فارسی مریخ و در انگلیسی mars نام دارد که چهارمین سیاره در منظومه شمسی است که بین مشتری و زمین قرار گرفته است.قطر مریخ معادل ۶٬۷۹۰ کیلومتر است .یک شبانه روز در مریخ 24 ساعت و 37 دقیقه طول می کشد و یک سال معادل 678 روز است.سرعت مداری مریخ ۲۴٫۰۷۷ در ثانیه است.مریخ دو قمر دارد.

مشتری

نشتری

درزبان فارسی مشتری به انگلیسی Jupiter نام گذاری شده است که بین مریخ و زحل قرار دارد.مشتری پنجمین سیاره منطومه شمسی می باشد که بزرگترین سیاره است.مشتری به تنهایی 2.5 برابر مجموع دیگر سیارات منظومه شمسی است.اندازه مشتری 1321 برابر زمین است.دمای مریخ از -98 تا21 درجه سانتی گراد است.مشتری 79 قمر دارد.

زحل

زحل

درزبان فارسی رحل در انگلیسی Saturn نام داردکه ششمین سیاره منظومه خورشیدی می باشد که بین مشتری و اورانوس قرار گرفته و دومین سیاره بزرگ این منظومه است که 95 برابر زمین است یک روز زحل برابر 10 ساعت و 39 دقیقه است و یک سال زحل برابر 29 سال 6 ماه زمین است.زحل پر قمر ترین سیاره است که حدود 150 قمر دارد. همانطور که می دانید زحل یک کمربند به دور خود دارد که از تکه های سنگ و یخ درست شده است.دمای زحل از -139.15 تا-189.15 سانتی گراد است.

اورانوس

اورانوس

در زان فارسی اورانوس در انگلیسی هم Uranus نام دارد که هفتمین سیاره منظومه شمسی است که بین نپتون و مشتری قرار دارد. یک سال در اورانوس 84سال و 7 روز طول می کشد و یم شانه روز 10 ساعت و 48 دقیقه طول میکشد و همچنین اورانوس 27 قمر دارد میانگین سرعت این سیاره 6/81 کیلومتر بر ثانیه است دمای میانگین اورانوس -197.15 سانتیگراد است.

نپتون

نپتون

در زبان فارسی نپتون و در انگلیسی Neptune نام دارد که اخرین سیاره منظومه شمسی است.نپتون 17 برابر زمین است.یک سال این سیاره حدود 165 سال زمین و طول شبانه روز ساعت و ۷ دقیقه است.دمای این سیاره -218.15 سانتی گراد است و قمر های ان 14 عدد است سرعت حرکت نتپون ۲۳٫۵ کیلومتر در ثانیه است.

ساخت ماه مصنوعی توسط چین

ایا فضایی ها وجود دارند

منبع نوشته ها از وبسایت ویکی پدیا می باشد

مطالب مرتبط با این نوشته